بوش میله فوتبال دستی


2,000 تومان

آخرین بروزرسانی : ۱۶ مرداد, ۱۳۹۷

قطر سوراخ داخلی 16 میلیمتر ( محل قرارگیری میله)

قطر سوراخ خارجی 25 میلیمتر ( قسمتی که به داخل سوراخ بدنه فوتبال دستی وارد می شود)