پایه والیبال


165,000 تومان

آخرین بروزرسانی : ۱۹ دی, ۱۳۹۶

توضیحات :

پایه والیبال ثابت لوله 6 : 180000 تومان
پایه والیبال ثابت لوله 7 : 190000 تومان
پایه والیبال لوله تلسکوپی لوله 6 و 7 : 210000 تومان
پایه والیبال لوله تلسکوپی لوله 7 و 8 : 225000 تومان
پایه والیبال لوله 6 و 7 مانیسمال جک دار از داخل : 700000 تومان
پایه والیبال لوله7 و 8 مانیسمال جک دار از داخل : 865000 تومان
ابعاد و ارتفاع: استاندارد و قانونی