میز پینگ پنگ ۴ چرخ ریلیMDF با روکش دو طرفه ضد خش A13


کف زمین بازی این میز کاملا ضد خش بوده و در اثر برخورد راکت به زمین بازی روکش آن خدشه دار نخواهد شد.