فنر فوتبال دستی

1 کالا

همان طور که مشاهده می فرمایید هر فنر فوتبال دستی شامل دو عدد واشر فنر می باشد که به دو طرف آن متصل است.

09133360116